Važne napomene
 Putnička dokumenta

Skreće se pažnja svim putnicima da je njihova dužnost da pre početka putovanja pribave potrebna dokumenta za put, zdravstvena uverenja i ostal dokumenta koja zahtevaju zemlje kuda putuju ili preko kojih putuju. Avio kompanija neće biti odgovorna za gubitak ili troškove nastale zbog propusta putnika.

Nasa agencija je pocela ponovo da popunjava obrazac DS-160 za americku vizu.Vise o tome saznacete ako kliknete na "novosti" ili "kajron"

kada se pojavi DS-160

 Rezervacije za nastavak putovanja i povratak

Mole se putnici ako menjaju plan putovanjada otkažu prvobitnu rezervaciju(je). Propusti da se to uradi, uzrokovaće automatsko poništavanje svih rezervacija za nastavak putovanja i/ili povratak.

 Potvrda rezervacije

Za neke letove i prevozioce potrebno je izvršiti i naknadnu potvrdu rezervacije. U tom slučaju putnici su dužni da pre putovanja potvrde rezervaciju u putničkoj agenciji ili poslovnici prevozioca.

 Javljanje na let

Savetuje se putnicima da se na vreme jave na šalter prihvata i otpreme na aerodromu da bi se obavile sve potrebne procedure za ulazak u avion. Avio kompanija zdržava pravo da raspolaže sedištima putnika koji se na vreme ne jave na šalter prihvata i otpreme na aerodromu. Nakon prijave za let putnici se upućuju na izlaz za ukrcavanje u avion. Let ne može da kasni zbog putnika koji ne stignu u propisanom vremenu, te avio kompanija ne snosi nikakvu odgovornost u takvim slučajevima.

 Rad na daljinu

Obavestavamo potencijalne putnike za avio karte i aplikante za vize, da je agencija pocela sa radom na daljinu od 01.01.2024. godine. 

Takodje Vas obavestavamo da ne primamo gotovinske uplate.

Nacin uplate je na racun agencije i karticama preko platne institucie PaySpot

U prilogu ovog obavestenja je prilozena dokumentacija:

1.Obavestenje o obradi podataka o lićnosti-Biser Trade Tours d.o.o.

2.Obaveštenje-reklamacije-turizam-Biser Trade Tours d.o.o

3.Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti-Biser Trade Tours d.o.o. 

4.Identifikacija-Biser Trade Tours d.o.o.


Copyright © 2009 Delphin Software - All Rigths Reserved
Biser Trade Tours, Turisticka agencija, Balkanska 18 lokal 18 (Trzni Centar IVANIUM-parter) Beograd