studenske vize obrazac I-20 / DS-2019

(2013-07-01)

Postovani subagenti i putnici,

Nasa agencija je ponovo pocela sa popunjavanjem

obrasca DS-160  I20  ili  DS 2019 za: (za vise informacija kliknite na: VIZE )

TURISTICKE , POSLOVNE, STUDENTSKE VIZE I VIZE ZA VERENIKE I POMORCE C1/D VIZA

Info: tel 3622107 ili mob. 063/7 70 70 79  mob 069/3622107

Popunjavanje obrasca za uplatu za I-20

ili DS-2019.Placanje kreditnom karticom putnika

Za vise informaciaj kliknite na VIZE:

Svi podnosioci zahteva za studentsku vizu moraju da zakažu termin za intervju. Pored dokumenata opisanih pod “Osnovna dokumenta i fotografije”, za ovu vrstu vize moraju da se podnesu i obrazac I-20 koji je popunila i overila škola ili univerzitet u SAD, potpisan od strane podnosioca zahteva, pismo od škole, kojim se potvrđuje da je podnosilac zahteva primljen u školu, dokaz da imaju odgovarajuću finansijsku potporu, dokaz da je položio TOEFL test (ukoliko se to zahteva), kao i dokumentaciju koja se odnosi na prethodno školovanje. Ukoliko je u pitanju osoba koja već studira u SAD, neophodno je doneti i spisak položenih ispita novijeg datuma.

» Kliknite ovde za više informacija o studentskim vizama

Molimo vas da imate u vidu, da bi viza “F” ili “M” mogla da se izda, svaka obrazovna institucija koja je izdala obrazac I-20, mora elektronski da pošalje dokaz State Departmentu da je osoba koja podnosi zahtev za vizu primljena na studije. Podaci sadržani u obrascu I-20, moraju da se unesu u “SEVIS” bazu podataka State Departmenta.

SEVIS je novi sistem, koji služi za evidenciju o studenatima i o njihovom statusu dok su u SAD. Osobe koje studiraju u SAD, moraju da plate dodatnu taksu za unošenja njihovih podataka u SEVIS bazu podataka. To mogu da urade na dva načina:

- Studenti i osobe koje učestvuju u programima razmene (F-1,M-1, J-1 vize), mogu da plate taksu “I-901 SEVIS” koristeći uslugu brzog plaćanja tzv. “Quick Pay” u banci Western Union. Priznanica Western Union banke može na intervjuu za vizu da se iskoristi kao dokaz da je uplata izvršena. Da bi se uplata obavila na ovaj način, potreban je obrazac “Quick Pay”, koji može da se preuzme sa internet stranice SEVIS, na adresi www.ice.gov/sevis
- Ukoliko posedujete kreditnu karticu, uplatu možete da izvršite direktno na internet strani SEVIS, na adresi www.fmjfee.com.Podnosioci zahteva za studentsku vizu moraju da demonstriraju znanje engleskog jezika i da dokažu da na raspolaganju imaju dovoljno novca za studiranje u SAD. Takođe moraju da dokažu da ih za zemlju stalnog boravka vežu čvrste veze i da nakon završetka studija u SAD imaju nameru da se vrate u matičnu zemlju.

Supružnici i deca (starosti do 21 godine, koja nisu u braku) studenata ispunjavaju uslove za vizu F2 i na intervju moraju da donesu izvod iz matične knjige venčanih i/ili rođenih, novijeg datuma. Takođe, moraju da dokažu da imaju dovoljno finansijskih sredstava da pokriju svoj boravak u SAD, kao i nameru da se vrate u matičnu zemlju.

Podnosioci zahteva za vizu koji nameravaju da studiraju u SAD, mogu da podnesu zahtev za vizu najviše 120 dana pre početka programa. U SAD mogu da uđu najranije 30 dana pre početka programa (imigracioni službenik može vam uskratiti ulazak u SAD, ukoliko vizu želite da iskoristite pre pomenutih 30 dana)a po okončanju programa, mogu da ostanu u SAD najviše 60 dana.

Za dodatne informacije ili savete o studiranju u SAD, pozovite ili posetite novi Međunarodni akademski centar u Beogradu, u ulici Majke Jevrosime 18/II, tel. 011/334-5227, e-mail: office@iacbg.org, ili posetite njihovu stranicu na Internetu: www.iacbg.org

Copyright © 2009 Delphin Software - All Rigths Reserved
Biser Trade Tours, Turisticka agencija, Balkanska 18 lokal 18 (Trzni Centar IVANIUM-parter) Beograd